STAMFORD, CT

ENFÒMASYON TROLLEY NAN HARBOR POINT

TROLLEY

Harbour Point ofri sèvis navèt gratis ant bilding rezidansyèl ak biwo pou ale nan Stamford Transportation Center. Wout Harbour Point Trolley nou an konekte Harbour Point ak Downtown Stamford.

Trolley la rapid, pratik epi li kanpe nan anpil kote popilè nan Stamford tankou Sant Transpò, Stamford Town Center, Corporate Centers, Fairway Market, UCONN, Scared Heart University ansanm ak anpil kote pou manje ak nocturne.

Harbor Point free Trolly Logo

TROLLEY

Harbor Point free Trolly Logo

Harbour Point ofri sèvis navèt gratis ant bilding rezidansyèl ak biwo pou ale nan Stamford Transportation Center. Wout Harbour Point Trolley nou an konekte Harbour Point ak Downtown Stamford.

Trolley la rapid, pratik epi li kanpe nan anpil kote popilè nan Stamford tankou Sant Transpò, Stamford Town Center, Corporate Centers, Fairway Market, UCONN, Scared Heart University ansanm ak anpil kote pou manje ak nocturne.

Harbor Point Trolley Tracker

Orè ak detay ajou pou tout wout Harbour Point Trolley.

Tanpri sonje: Sa a se yon tracker tanporè jiskaske nouvo tracker la enstale.
Mizajou adisyonèl ap vini.
Pou nenpòt kesyon oswa asistans, tanpri rele Jesyon Propark
nan 800-410-4550 ext 5. Mèsi pou pasyans ou.

Kesyon yo poze souvan

Kesyon yo poze souvan

Konbyen sa koute pou monte Trolley la?

Li gratis pou piblik la.

Konbyen fwa Trolley la kouri?

Trolley la kouri 7 jou sou 7 epi li pwograme pou l konplete bouk 11-stop la chak 30 minit. Tan stop yo ka varye akòz trafik oswa kondisyon metewolojik.

Èske chèz woulant Trolley la aksesib?

Wi, gen yon zòn ADA aksesib pou chèz woulant nan dèyè Trolley la ki gen ladann yon asansè elektrik.

Èske bèt kay yo gen dwa sou Trolley la?

Se sèlman bèt sèvis yo gen dwa.

Orè yo

Orè yo

TELECHARGE APLIKASYON AN

TELECHARGE APLIKASYON AN

Trolly Info Page - Apple Logo
Trolly Info Page - Android Icon

         

Get In Touch
With Us

We’re here for you. If you need help or just want to chat, reach out to us any time.


    Get In Touch
    With Us

    We’re here for you. If you need help or just want to chat, reach out to us any time.